Hokra behaalt Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder!

Daar zijn we trots op!

Yes! Onze groei naar sociaal ondernemerschap is erkend met een PSO-certificering: de Aspirant-status. Wat zijn we daar trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de toetsing blijkt dat wij aantoonbaar gestart zijn met socialer ondernemen en binnen twee jaar toegroeien naar een Trede-niveau op de PSO-Prestatieladder.

Image

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen.

Wij kiezen er bewust voor producten in te kopen en werk uit te besteden bij SW-bedrijven.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving. Let’s go for it!